Grundejerforeningen Klokkehøj
 
Forside Bestyrelse Orientering Regnskaber Lokalplan Vedtægter
 
Opdateret 2. juli 2017

Herning Kommune har lyttet til vores indsigelse
Som jeg omtalte det i formandens beretning på vores generalforsamling 22.03.2017, havde vi lavet en indsigelse mod, at Herning Kommune havde udlagt området ved ACO-Funki m.fl. til erhverv. Indsigelsen kan ses nedenfor. Efterfølgende har jeg også kontaktet grundejerforeningerne for Østerlund, Ravnsbjerg, Vestertorp Nord og Gjellerup Bakke. Disse har efterfølgende også underskrevet og indsendt indsigelsen. Det er derfor med stor glæde, at vi kan konstatere, at kommunen har lyttet til os.
Nedenfor er en udskrift af Byplanudvalgets møde den 19. juni 2017.

Indsigelse af 3.dec. 2016

Referat af møde i Byplanudvalget 19. juni 2017

Oversigtskort

Billeder Grøndag 2017 

Referat af Generalforsamlingen 2017


Kvartersmester i fodbold

cup

mester forside

Se flere billeder fra opsætningen af skiltet
1. okt. 2016

klik på billederne for stor udgave

 

 

 

Billeder fra Grøn - dag 11. juni 2016 kl. 11.00

klik på billederne for stor udgave

 

 

E-mail adresser

Vi har fået mange nye naboer og andre har fået nye e-mail adresser

Så hvis du har fået ny e-mail, så meddel det til Grundejerforeningens e-mail nedenfor med navn og husnummer

Hvis du har fået en ny nabo så mind naboen om foreningens hjemmeside og e-mail, så naboen også modtager meddelelser fra vores Grundejerforening

klokkehoej@gmail.com

 

 

 

Gjellerupskolen lukker/flyttes i 2020

I Herning Folkeblad af 9. dec. 2014 fremgår det, at byrådet ikke har ønsket at lytte til de mange hundrede, der skrev under på, at bevare Gjellerupskolen i Gjellerup.

Forældre med børn i vores område har ikke sørget for at gøre deres indflydelse gældende ved skolebestyrelsesvalgene. Den nuværende skolebestyrelsesformand for Gjellerupskolen, der selv bor på Østertorp i kort afstand fra Hammerum Hallen har sammen med et enigt byråd besluttet, at der skal bygges en stor fælles skole ved Hammerum Hallen.

Herning kommune vil således kunne lave en billig løsning, da de ikke skal ud at købe en grund, men istedet blot inddrager de nuværende fodboldbaner til byggeriet.

Byggeriet kan forventes at blive et kompakt etagebyggeri, dels for at spare plads og dels penge.

Skolen bliver i elevtal på størrelse med Herning Gymnasium, så der kan forventes at blive trafikkaos ved indkørslen, der ser dog nu ud til, at der bliver indkørsel både fra Tolstedvej og Frølundvej.

Det vides ikke om politikerne har regnet med, at der skal køre skolebusser fra Klokkehøj.

De mindste elever har i henhold til Herning Kommunes regler krav på skolebus, når afstanden til skolen er større end 2,5 km.

Det er trist for Gjellerup at miste skolen, der sammen med kirken og menighedshuset har dannet centrum i Gjellerup. Nu lukker købmanden også, så Gjellerup bliver nedgraderet til "soveby".

Vi vil da heller ikke lægge skjul på, at vi føler os snydt af Gjellerupskolens Bestyrelse samt Byrådet.

I 2012 sendte den nuværende bestyrelsesformand for Gjellerupskolen sit høringssvar til Herning kommune. Et svar vi vist alle kunne være enige i - se nedefor:

I dag er situationen ændret fra sort til hvidt. En enig skolebestyrelse, stadig med Bjarke Stagstrup som formand, ønsker skolen placeret ved Hammerum Hallen.

Som politikkerne udtrykker det, vil de i dag ikke gå imod en enig skolebestyrelse og det er derfor et enigt byråd, det har lavet en historisk aftale. Så kan det vist ikke blive mere enigt!!!

For at alle de gode indlæg for at bevare Gjellerupskolen i centrum af Gjellerup ikke skal være glemt og for at se alle underskrifterne kan I gå ind på dette link: Høringssvar